Fjellets sangfugler

Fjellfugler

Nå er oppfølgeren til vår bestselger «Sangfugler»: «Fjellets sangfugler» kommet!
Denne tar for seg de fuglene fjellvandreren og hyttefolket kan støte på. Kan du lydene til fjellets vanligste fugl heipiplerka?

CD-en er et kurs i å gjenkjenne fuglsangen på fjellet med de vakre strofene til blåstrupe, fjellerke og lappspurv. Men ettersom vårsangen til mange av fjellartene avtar i begynnelsen av juli, så tar vi også med endel av lokkeropene og varsellydene som er de lydene fjellvandreren faktisk vil møte i juli og august. Hensikten er at du skal få enda mer ut av fjellturen.

Her kan du høre eksempler fra CD-en: Heilo med forklaring, heilo sang, bjørkefink med forklaring, bjørkefink sang, lappspurv med forklaring, lappspurv sang, ravn med forklaring, ravnens lyder, fjellrype med forklaring og fjellrype sang.

 

 

Dette er altså en lydbok/opplærings-CD i fuglesangen til fjellfuglene våre. Den innholder leste kommentarer som forklarer deg hva du skal lytte etter for å skille de enkelte artene på sangen. Kommentarene veksler med autentiske opptak av fuglene, og arter som ligner hverandre blir sammenlignet og kommentert. ”Fjellets sangfugler” er egnet for fjellvandrere, hyttefolk, jegere og fiskere og andre som har glede av fjellfuglenes fascinerende lyder. Du trenger ingen forkunnskaper.

 

CD-en starter med tre av de vanligste fjellfuglene for å gi lytteren viktige ”referanselyder” først. Deretter presenteres småfugler (spurvefugler) med vakker sang – gruppe for gruppe. Større fugler som f.eks. ryper og vadefugler kommer til slutt. Arter som har likheter, er satt etter hverandre for å lette sammenligningen. I tillegg gjøres flere direkte sammenligninger innen omtalen av hver art. Progresjon og gruppering i ”lydfamilier” har altså vært viktigere enn å følge den vanlige rekkefølgen i fuglebøker (taksonomisk rekkefølge).

 

Rødstjert, løvsanger, rødvingetrost, sivspurv, granmeis og gjøk er også med på vår CD ”Sangfugler”. Vi har tatt med disse på ”Fjellets sangfugler” fordi de også er vanlige fjellarter og naturlig hører med her. I tillegg ønsker vi å vise variasjoner i sangen til disse artene og har med mange nye opptak.

 

Lydopptakene er gjort av Jon Lurås, Helge Kvam, Krister Mild og Sindre Molværsmyr.
Tekstene leses av Ivan Hagen.
Omslagsdesign er utført av Terje Ingvoldstad
Forsidefoto av Thor Østbye
Redigering, lydbehandling og CD-mastering av Stig Erik Tangen.

Artslisten på CD-en:  

  1 –    2 Heilo (Pluvialis apricaria)
  3 –    4 Heipiplerke (Anthus pratensis)
  5 –    6 Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
  7 –    8 Blåstrupe (Luscinia svecica)
  9 –   10 Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
11 –   12 Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
13 –   14 Ringtrost (Turdus torquatus)
15 –   16 Rødvingetrost (Turdus iliacus)
17 –   18 Gråtrost (Turdus pilaris)
19 –   20 Bjørkefink (Fringilla montifringilla)          
21 –   22 Sivspurv (Emberiza schoeniclus)           
23 –   24 Lappspurv (Calcarius lapponicus)          
25 –   26 Snøspurv (Plectrophenax nivalis)           
27 –   28 Fjellerke (Eremophila alpestris)  
29 –   30 Gulerle (Motacilla flava) 
31 –   32 Linerle (Motacilla alba)   
33 –   34 Fossekall (Cinclus cinclus)        
35 –   36 Varsler (Lanius excubitor)          
37 –   38 Lavskrike (Perisoreus infaustus)
39 –   40 Granmeis (Poecile montanus)    
41 –   42 Lappmeis (Poecile cinctus)        
43 –   44 Grønnsisik (Carduelis spinus)    
45 –   46 Gråsisik (Carduelis flammea)     
47 –   48 Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
49 –   50 Taksvale (Delichon urbicum)     
51 –   52 Ravn (Corvus corax)     
53 –   54 Storlom (Gavia arctica)  
55 –   56 Lirype (Lagopus lagopus)           
57 –   58 Fjellrype (Lagopus muta)
59 –   60 Trane (Grus grus)          
61 –   62 Gjøk (Cuculus canorus) 
63 –   64 Småspove (Numenius phaeopus)           
65 –   66 Grønnstilk (Tringa glareola)       
67 –   68 Rødstilk (Tringa totanus)
69 –   70 Gluttsnipe (Tringa nebularia)      
71 –   72 Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
73 –   74 Boltit (Charadrius morinellus)     
75 –   76 Myrsnipe (Calidris alpina)          
77 –   78 Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)      
79 –   80 Dobbeltbekkasin (Gallinago media)        
81 –   82 Fiskemåke (Larus canus)
83 –   84 Rødnebbterne(Sterna paradisaea)
85 –   86 Avslutning med traner      
Du hører leste forklaringer på spornumre med oddetall – dvs. 1, 3, 5, 7 osv.

Total spilletid: 1 time 19 min. 47 sek.