Tranenes suksesshistorie

TraneI disse dager kan man nyte synet av store flokker traner i lavlandet på Østlandet. De venter på at fjellmyrene skal bli snøfrie og klar for en ny hekkesesong. Tranebestanden øker i Norge. Og det kan Sverige ta en stor del av æren for!


Traner er flotte fugler. Med en høyde på godt over meteren og et vingespenn på to meter, er de et mektig syn. Tranene er monogame (har samme partner år etter år) og kan bli minst 18 år gamle. Det finnes 15 ulike tranearter i verden, de fleste i Asia.

Hvert år går elegante og vakre traner inn for landing ved Hornborgarsjön i Sør-Sverige i mars-april, etter overvintring i Frankrike og Spania. Opplevelsen av alle tranene har vært en attraksjon siden 50-tallet, med mange tilreisende. På det meste blir det telt 12 000-13 000 av arten ved denne innsjøen, men det totale antallet som er innom innsjøen i løpet av våren, er høyere. Her raster de, tar seg en sving med partneren, spiser litt og drikker litt, før mengdene sprer seg utover fjellmyrene i Skandinavia. I den korte perioden tranen holder til ved vannet og åkrene rundt, er opptil 150 000 mennesker innom og får med seg tranenes friluftsballett.

Trane

På 70- og 80-tallet fant bøndene rundt vannet ut at de ville dyrke mer jord, og de begynte å grøfte rundt Hornborgarsjön. Vannspeiliet forsvant raskt. Det samme gjorde tranene, som pleide å overnatte ute i vannet, der de var trygge for rovdyr. Om dagen nøt de godt av overskuddet fra potetdyrkningen året før, beitende på jordene. Tranenes forsvinning førte til en storstilt restaurering av vannet, et arbeid som ble avsluttet i 1995. I dag øker tranebestanden i Norge, trolig delvis takket være svenskenes innsats. Noen av Europas beste fuglesjøer er skapt gjennom menneskelig aktivitet, og for å holde kvalitetet på våtmark oppe må de holdes i hevd.

Den norske bestanden er oppe i cirka 1500 par. Tranen hekker på Østlandet, gjennom Trøndelag og nord til Nordland, og sees nå stadig hyppigere også her. Man finner også tranen i Øst-Troms og Øst-Finnmark. Det er ikke lenger uvanlig å se grupper på over hundre individer i Norge i april, kanskje i enda større antall etter endt hekkesesong. Da trekker foreldrene ned fra fjellet sammen med ungene sine og slår seg gjerne sammen med artsfrender.

Er du ikke fornøyd med traneopplevelsene i Norge, anbefales et besøk til Hornborgarsjön. Her er det godt tilrettelagt for besøkende, og i slutten av mars til midt i april er tranelivet rundt innsjøen på sitt beste. Les mer på hjemmesiden for tranene ved Hornborgarsjön.