Sture har slått seg ned på Jæren etter vandring

Daglig kan nå Sture stork sees på Jæren i Rogaland. Sture ble rikskjendis vinteren 2008/2009 da den var den første storken som har klart overvintring i Norge. Trolig er det denne storken som hittil i år har rukket å besøke fem fylker rundt omkring i Sør-Norge før den nå altså har slått seg til på Jæren.


Storken er egentlig en afrikatrekker, og det var derfor en liten sensasjon da Sture trosset kulde og snø og tilbrakte vinteren ved Hamar i Hedmark i 2008/2009. Temperaturen var enkelte dager nede i 28 minusgrader, og få hadde trodd at fuglen skulle overleve. Men det gjorde den! Mat fant den på den lokale søppelfyllingen. Overvintring av stork skjer stadig oftere i Øst.-Europa, der stork også hekker. Disse fuglene har samme strategi som Sture, nemlig å utnytte menneskelig overflod og på den måten livnære seg. Normalt spiser storker frosk, fugleunger og andre ting de finner i våtmark.

Det kan virke som om Sture helt har gitt opp sydenturene og overvintret sist vinter i nærheten av Norge. I 2010 dukket den opp allerede i begynnelsen av mars, da i Telemark. Siden er den sett en rekke steder. En stork som trekker til Afrika, vil sjelden dukke opp i Norge før slutten av april.

Vi tror det er Sture alle observasjonene dreier seg om. Ingen andre storker er vel så tøff som Sture?

alt

Sture stork på Jæren i Rogaland 24.juni 2010. I varme sommermåneder finner den trolig nok å spise! Foto: Martin Eggen

Oppslag i Dagbladet

Se oppslag om Sture på NRK i 2009

Sture i Telemark 2010