9. mars 2010 – blir det vår?

Tjeld

De siste dagene har det vært relativt mildt langs kysten av Sørlandet og Vestlandet med sørlige vinder. Dette været har nok vært kjærkomment trekkvær for en del arter som nå ankommer landet!


I helga kunne man se tjeldmange steder. Både i Vestfold, Telemark og andre plasser langs kysten i sør kunne man oppleve denne vakre fuglen atter en gang. Den største ansamlingen kunne man finne på Revtangen i Klepp på Jæren, der hele 100 fugler var samlet. Nesten hvert år på denne tiden ankommer tjelden landet, alltid like staslig antrukket i svart og hvit, med et livlig rødt nebb og noe mer blasse bein. I Nord-Norge er tjelden et av de aller første vårtegnene. Fra gammelt av ble det sagt at 12. mars skulle tjelden være på plass, og derfor var dette «tjeld-dagen». Dette stemmer den dag i dag, selv om det ikke er mange fuglene som kommer så tidlig i nord. Hovedmengden kommer litt senere, mot slutten av mars. Da kommer de virkelige mengdene fra vaderhavene i Sør-Europa, klar til en ny hekkesesong langs hele norskekysten.

Tjeld
Tjeld Foto: Martin Eggen

viper forsøkte seg på overvintring i Norge denne vinteren, og bare noen få av de som forsøkt, lyktes. De mange vipeobservajonene den siste tiden skyldes uten tvil «trekkere» – fugler som virkelig ønsker å være tidlig ute. Nokså årlig kommer det en del viper på denne tiden. I år er observasjonene mest samlet lengst i sørvest – konsentrert rundt Lista i Vest-Agder og Jæren i Rogaland. I år med mildvær og gunstige trekkforhold kan man oppleve noen dristige viper helt opp til Nordland og Troms selv om kalenderen bare viser noen få dager inn i mars. Vi ønsker de nyankomne vipene lykke til – måtte varme og hell følge i deres forspor! Med mildvær og noe solvarme bør overlevelsesmulighetene være til stede nede i fjæra, selv om det nok ennå er en stund før vipene for alvor danser over de nå snødekte jordene.

gravand_meg_061118.jpgGravand Foto: Martin Eggen

En annen art er enda mer trofast mot dato og har et rigid trekkmønster. Det er kanskje det vakreste av alle vårtegn: gravanda. Fra 20. februar økte antall observasjoner gradvis, og arten har nå virkelig ankommet landet, men mange observasjoner fra Østfold til Hordaland. Den største ansamlingen har de siste dagene vært på Revtangen på Jæren, der opptil 19 fugler har vært samtidig. Revtangen (Klepp), Kvassheim fyr (Hå), Håtangen (Hå) og Børaunen (Randaberg) er av landets beste lokaliteter for tidlige gravender. Arten har en fasinerende «trekk-kalender». År etter år kommer de til våre kyster i slutten av februar. Arten forlater oss tidlig, de fleste voksne gravender trekker sørover i juli. Våren starter tidlig for gravanda – og sommeren er kort.

Også mange andre trekkfugler er sett den siste uka: Antall observasjoner av tidlige trekkfugler som stær, sanglerke og duetrost er økende.

Men skikkelig vår blir det ikke før koret av fuglesang har blitt høyt og mangfoldig. Vi gleder oss!