29. mars: Fugletrekket – Varme gav ankomst fra Afrika!

Onsdag 24. mars merket man at noe var i ferd med å skje. På trekklokaliteter i Vest-Agder og Rogaland kunne man notere de første langtrekkernes ankomst, fugler som overvintrer i Afrika. På Lista fyr i Farsund ble det fanget en gransanger, og på Jæren dukket den første steinskvetten opp blant mer hardføre fugler som trost og rødstupe. Som lyn fra klar himmel var våren med ett på plass!


Dagen etter, 25. mars, steg temperaturen til 13 varmegrader midt på dagen i Klepp kommune på Jæren. Trekket lot ikke vente på seg. Fugler ble sett komme inn fra havet, og små flokker samlet seg i fjæresteinene. Blant svarttrost, jernspurver og rødstruper var det i tillegg ankommet enda flere steinskvetter. Sjeldne arter som svartstrupe og svartrødstjert ble også sett. Søndag 28. mars ble de første sandsvalene observert både på Lista og Jæren.

På Lista ble det fanget en løvsanger i nettene 25. mars – en liten sensasjon selv om arten regnes som Norges vanligste fugl! Løvsanger i Norge i mars tilhører sjeldenhetene. Det er faktisk usikkert om dette er registerert tidligere. Normal ankomsttid for løvsanger i Sør-Norge er rundt 20. april, og bare unntaksvis har den blitt registrert i begynnelsen av april.

Hva som forårsaket denne ekstremt tidlige ankomsten skal være usagt. Andre arter som overvintrer i Afrika og som dukket opp de samme dagene, tyder på det har vært godt trekkvær. Vi kan likevel bare håpe at resten av løvsangerne venter enda en stund med å innta norske skogslier, for været skifter fort!

alt