24. juni 2010: Vadere på vei sørover!

alt

Dagen etter sankthans er det bare å konstantere: Det går allerede mot høst, og flere fuglearter har tatt konsekvensen av dette. Småspover, storspover og en rekke arktiske vadere sees nå langs kysten på sørtrekk. Dette skjer samtidig som de siste trekkfuglene akkurat har ankommet Nord-Norge!


De siste dagene har flokker med storspover blitt sett rundt omkring i lavlandet av Sør-Norge. Innmellom finner man i tillegg små grupper med småspover. Småspoven er en utpreget fjellfugl, og man kan derfor slå fast at dette er fugler som har forlatt hekkeområdene.

Også lappspover, polarsniper og svømmesniper kan sees her og der langs kyststripa. Disse er enda mer langveisfarende enn småspoven, siden de hekker i arktiske strøk. Ofte er det hunnfugler som trekker først sørover fra tundra og taiga allerede i juni-juli, mens hannfuglene er igjen i nord med nyklekt avkom. I ukene fremover vil antall vadere på trekk bare øke, og de raster lengre enn de gjør på vårtrekket.

alt

Voksen rødstilk – på full fart sørover! Foto: Martin Eggen

Alt dette skjer altså samtidig som at den vesle lappsangeren nettopp har ankommet hekkeområdene i Øst-Finnmark etter en ekstremt lang reise. Den kommer fra det sørøstlige Asia og har tilbakelagt opptil 130 000 kilometer. Nå begynner en hektisk tid med sang og ungepass. Den har sommeren foran seg.

Det får vi håpe folk og fe rundt omkring i Norge også har!