Svarttrost


Svarttrost
Foto: Jonas Langbråten

Her er teksten som leses på CD-en vår Sangfugler. Du kan høre sporet her.
Svarttrosten synger sine vemodige fløytetoner med fyldig og kraftig røst, og mange mener at den har den vakreste sangen blant fuglene våre.

Den har forholdsvis korte strofer der tonene veves sammen i et rolig rytme og avsluttes med et mindre hørbart kvitter, såkalt ”trostekvitter”. Dette betyr at sangstrofen har en løs todeling, fløytetoner først og kvitter til slutt.

De innledende fløytetonene til svarttrosten har gjerne innslag av rulle-r, og den glir ofte på tonene.

Vi hører at hver strofe er forskjellig fra den foregående og at innledningstonene bærer lengst, mens det uryddige trostekvitteret på slutten ofte er umulig å høre på litt avstand. Legg merke til at det er god pause mellom strofene og at tempoet er ganske langsomt.