Rødstrupes sang i storbyen

alt

De av oss som bor i byer og tettbygde strøk kan ofte høre fuglene synge midt på natten, når man ikke forventer fuglesang fra arter som svarttrost, rødstrupe og gjerdesmett. Mange har tatt det for gitt at dette skyldes hormonelle forstyrrelser som følge av lyspåvirkning fra lyktestolper og ander lyskilder. Men er det nødvendigvis slik?

Over hele verden øker byer og tettbygde strøk raskt, både som følge av befolkningsveksten og økt levestandard. Noen arter klarer å tilpasse seg livet i byen, og kan være et relativt vanlig innslag. Rødstrupe er en slik art, som over store deler av Europa er hyppig å se i hager og nær menneskelig aktivitet. En slik adopsjon til menneskeskapt miljø krever at arten er tilpasningsdyktig. Den må kunne finne næring, kanskje utnytte nye matkilder. Den må finne reirplasser, gjerne andre enn den ville gjort i skogen. Kort sagt: rødstrupen må kunne beholde alle funksjonene den trenger for å overleve og føre genene videre.

En av utfordringene rødstrupen møter i storbyen er all støyen. Rødstrupehannen er avhenging av å kunne kommunisere med artsfrender og det motsatte kjønn dersom territoriet skal kunne forsvares og damer lokkes. Hvordan rødstupene klarer dette har man forsket på i Sheffield, England, i et urbant område med en hel del fugleliv takket være hager og parker. Man undersøkte rødstupesangen på 121 ulike steder rundt omkring i byen. Forskerne fant ut at rødstrupenes sangaktivitet påvirkes av grad av støy. Nesten alle fuglene sang på dagtid, men utnyttet nattens mindre bråkfulle timer til å kompansere for tapt mulighet til kommunikasjon om dagen. Jo mer støy, jo mer ivirg var fuglesangen om natten.

Også aktiviteten på dagtid ble påvirket av hvor intensisteten fra byens larm. Det vil være dumt for en rødstupe å kaste bort mye energi på sang, når den bare høres på kort avstand på grunn av biltrafikk og bråk. På en plass, med konstant og inntrengende støy om dagen, sang ikke fuglen i det hele tatt på dagtid, kun om natten.

alt

Rødstrupe sammen med vintererle. Foto: Martin Eggen

Forskerne fant ikke en like klar sammenheng mellom hvor opplyst et område var, og sangaktiviteten. Konklusjonen var enstydig: rødstupene utnytter stillheten om natten til å enten gi ekstra signaler til andre rødstuper, eller bruke mindre tid på dagtid til sang, for å heller bruke energi på dette natterstid.

Heldigvis ser det ut som om dette er en stratergi som fungerer for rødstupene, da arten fortsatt er vanlig i mange bystrøk.

Videre lesning