Rødstjerten – gratis eksempel fra "Sangfugler"

Dette er et eksempel fra CDen «Sangfugler».

 

Del 1:

Del 2: