Iberiagransanger Tarifa Spania

I forbindelse med diskusjon rundt en muligens iberiagransanger i Trøndelag så legger jeg herved ut et opptak som jeg har tatt av arten.

Iberiagransanger Phylloscopus ibericus Tarifa, Sør-Spania 7.april 2009

Jeg vil nevne at jeg ikke skjønte hva slags fuglesang jeg hørte før jeg fikk se fuglen etter noen minutters sang. Dette individet ga meg altså ingen gransangerassosiasjon, sjøl om jeg har 35 års felterfaring med den arten.

Jon Lurås

Kommentar fra Helge Kvam (7/6-2010):

Et av de viktigste kjennetegnene man skal være oppmerksom på for å skille denne arten fra gransanger, er klangen! Det er lett å fokusere på det mest åpenbare – det vil si det tydelig forskjellige sangmønsteret hos iberiagransanger kontra gransanger. Problemet er bare at avvikende gransangere kan ha et mønster som til forveksling ligner iberiagransanger.
For cirka fire uker siden hadde jeg en sanger utenfor verandaen på Sloreåsen, Holmlia. Den sang som en iberiagransanger, og jeg løp inn for å sjekke med referanseopptak av den arten. Det var «helt» likt, og jeg begynte å få kriblinger nedover ryggen – noe som er velkjent for oss fuglefolk når vi oppdager en sjeldenhet. Jeg turde ikke helt å feire seieren over en ny art altfor tidlig, så jeg løp heller ut for å ta et opptak av fuglen. Men dessverre, da skiftet den glatt over til standard gransangersang, dvs. «tjiff-tjaff»-sangen som har jevn puls (dvs. går som en klokke) og som ofte kan ha ganske lange strofelengder. Men liten detalj fikk jeg med meg i farten, og det var at innledningen på den iberia-lignende sangen jeg nettopp hadde hørt, hadde ganske lik klang som gransangersangen som kom etterpå (og som åpenbart kom fra samme individ!)
En nærliggende konklusjon: Vi bør være varsomme med å spikre en iberiagransangerobservasjon basert kun på sangmønsteret.

På nettsiden Xeno-canto (http://www.xeno-canto.org/) er det mange opptak av iberiagransanger. Men det er pussig at ingen av dem er fra Iberiahalvøya! (dvs. Spania.) Derfor blir Jons opptak fra Tarifa et svært viktig referanseopptak for den videre diskusjonen. Vi har forsøkt å sjekke kilden til opptakene av iberiagransanger på CD-samling «Vogelstimmen» av Andreas Schulze, uten å lykkes ennå. Det eneste vi vet er generelt at de kommersielle utgivelsene (CD-er etc.) svært ofte har samme kilde, dvs. de har kjøpt opptakene av hverandre. Så i forbindelsen med avvikende gransanger/iberiagransanger i Norge for tiden, så er det sikrest å sammenligne med Jons opptak ovenfor, samt med Geoff Sample’s opptak i hans utgivelse «Warbler Song & Calls» der får man vite eksakt når og hvor opptaket er gjort. (Begges opptak er fra Spania.)
På bakgrunn av klang-argumentasjonen ovenfor, vil enkelte av opptakene som er publisert som iberiagransanger på Xeno-canto naturlig nok fremstå som en smule mistenkelige.