Gransanger – Opplev Naturen

GransangerGransanger
Foto: Jonas Langbråten

Her er teksten som leses på CD-en vår Sangfugler. Du kan høre sporet her.
Gransangeren er av utseende til forveksling lik løvsanger, og skilles derfor lettest fra denne på sangen som er helt anderledes. Gransangeren synger som en klokke.

Denne hikkende rekken har en helt regelmessig puls, men uregelmessige, hoppende tonehøyder på stavelsene.
Det engelske navnet på gransanger er treffende nok ”Chiffchaff”. Sangen kan ikke forveksles med noen andre arter, så her får du det lett.