Fuglekonge

Fuglekonge
Fuglekonge
Foto: Jonas Langbråten

Her er teksten som leses på CD-en vår Sangfugler. Du kan høre sporet her.

Fuglekongen har en enkel, syltynn og skarp strofe meget høyt i skalaen, så høyt at enkelte mennesker ikke er i stand til å oppfatte den.Noen beskriver strofen som en motor som ikke kommer skikkelig i gang. Den består av et kort, rytmisk motiv som gjentas tre til seks ganger til en sammenhengende, bølgende serie.

Strofen er helt lik hver gang, og alle individer synger så godt som helt likt. Dette er en av de enkleste artene å lære, og skiller seg tydelig ut på den helt lyse klangen og den spesielle rytmen.