Svarttrostens sky slekning i fjellet

alt Mens svarttrosten nærmest har gjort byfugl av seg mange steder, og er et urbant innslag, har «tvillingbroren» i fjellet en helt annen natur. Svartrosten er sprudlende, melodiøs, kvitt, kjeftende, hissig, uredd og trives godt blant mennesker. Ringtrosten har valgt en ganske annet liv for seg selv og sine – en «huleboer», en enstøing og en folkesky rakkar.
Skye og litt utilgjengelig fugler er spennende. Selv om ringtrosten er vanlig i den norske fjellheimen, er det ikke alle som kjenner den. Noen har kanskje møtt på den på vei oppover i fjellet, allerede ved høyreliggende bjørke- og einekrattet kan den ha redet sitt. Men mye lengre ned langs fjellsiden enn det vil den ikke. Det er i bratte steinurer, gjerne kombinert med en del kratt, denne trosten trives best. Mange steder der ringtrosten hekker er det vanskelig for folk å ferdes, blant annet i Nord-Norges bratte fjellsider ved kyst og innland. Den er funnet hekkende på 1400 meters høyde.

Men finner du frem til ringtrosten hjem kan du ikke vente en varm velkomst. Ringtrosten er folkesky, og stikker av så sant den har anledning til det. Glimtet av trosten kan derfor bli kort.

Får du øye på en fuglen med kikkert på litt avstand, er sjansene for studier større. Hannene sitter gjerne åpent og synger. Det kan være lurt å lære seg sangen, som er ganske ulik de andre trostenes sang. Mest ligner måltrosten sang, siden ringtrosten gjentar de fløytende tonene gjentatte ganger, gjerne 4- 5 ganger, før den skifter tone. Sangen kan oppleves som litt vedmodig og klagende, og høres oftest morgen og kveld.

alt
Ringtrosthannen er lett gjenkjennelig takket være den hvite halvmånen i brystet. Om våren kan man av og til treffe på ringtrosten i lavlandet, slik som her: på Store Færder i Vestfold. Foto: Stig Eide.

Ringtrosten er noe mer kompakt enn en svarttrost, med lyse vinger og hvit halsflekk i en «halvmåne». Denne er tydligst på den sorte hannen, mens den er mer skittenhvit på den kona, som også er brun i fjærdrakten. Så selv om ringtrosten trives best i frisk fjellluft med utsikt over verden langt unna mas og folk, har den utseende med seg, og et møte med ringtrosten kan anbefales!