Spill eller skadd?

alt

Du har kanskje sett sandloen der den roper sine bekymrede skrik mens den sleper vingen bortover stranden, som om den skulle ha vært utsatt for en ulykke? Kanskje forstod du også at dette var et klassisk eksempel på avledningsmanuering. Mange rovdyr og rovfugl forstår det ikke…

Ikke få fuglearter spiller skadd dersom en inntrenger og potensiell fare kommer i nærheten av egg eller unger. Typisk er dette arter som hekker i åpent terreng, der faren for at hekkeplassen skal bli avslørt er stor. Tyvjo og en rekke vaderarter spiller såret for å tiltrekke seg oppmerksomhet, eller rettere: ta oppmerksomheten vekk fra reiret.

De ulike artene har litt forskjellig måte å spille skadd på. Tyvjoen og sandloen henger med en eller begge vinger, slik at man kan tro at denne er skadd. Vingebånd, slik sandloen har, gjør det ekstra visuelt, og tiltrekker seg nyskjerrighet og blikkfang. Andre arter, blant dem heiloen, har en rekke ulike, merkelige spillopper for å trekke til seg oppmerksomhet. En predator vil neppe unngå å la seg friste fra å prøve seg på den voksne fuglen i steden for dens avkom! Den tamme fjærplytten, som hekker høyt i fjellheimen, etterligner en smågnager, den krøker seg sammen og piler bortover bakken som en mus. Smågnagere utgjør som kjent en svært viktig bestanddel på rovdyr og rovfuglers diett i fjellet.

alt

Denne fuglen ser ikke frisk ut! Men i virkeligheten beskytter den bare unger i den sparsomme vegetasjonen. Foto: Martin Eggen

Felles mål for de alle er å lure en reven eller kråke til å følge etter seg. Jegeren tror dette er et lett bytte, og glemmer videre matjakt. Når inntrengeren er langt nok unna, flyr fuglen vekk – se der – den var ikke skadet likevel!