Sort sol

alt

Naturfenomenet «sort sol» blir skapt av store mengder stær i flokk. Hvordan klarer fuglene å fly på denne måten?

Du har sikkert latt deg imponere av hvordan kjempeflokker med fugler manøvrerer som om hele gruppen skulle være en enkelt organisme. Særlig kjent for dette er stæren, som kan samle seg i ansamlinger på mange titalls tusen individer. De overnatter gjerne på faste lokaliteter, for eksempel i takrørskog, under trekket. Før de slår seg til ro for natten, kan enorme flokker ha flyveoppvisninger. Hele flokken snur samtidig i alle ulike retninger, noe som betyr at hvert enkelt individ reagerer eksepsjonelt raskt på sidenmannens bevegelser. I Danmark er dette naturfenomentet enkelte steder rene turistattraksjonen, og de kaller det «sort sol» – en stor flokk med stær kan dekke hele himmelen og minne om en solformørkelse.

Når stæren samler seg i så store flokker om natten er det for å bedre vernet mot rovfugler og for å holde varmen om natta. Om dagen holder de seg i små flokker og søker mat i busker og på bakken, mens de om kvelden slår seg sammen i enorme flyvende flokker, der stadig nye fugler kommer til. Evenen til samkjøring er upåklagelig. 

 

Også fugler som flyr i tett skog må ha en svært god manøvreringsevne. Har du observerer man en fugl som treffer en grein som følge av feilmanuering? Disse fuglene er 100 prosent til stede hele tiden, og «sover ikke bak rattet». En slik reaksjonsevne kan være god å ha nær man er på insektsjakt også, her må man være hurtig!


Spurvefugler og svaler har en spesielt stor hjerne i forhold til kroppen. Avstanden mellom sanseorganene (øynene) og hjerne er kort. Kort er også avstanden ut mot kroppen. De elektriske impulsene som sendes ut fra hjernen for å korrigere adferd og flukt går i «bredbåndshastighet». Motsatt er det hos mennesker. Det kan det gå lang tid fra tanken er tenkt til armer og ben reagerer. Hos eldre går det ekstra tregt.

alt
 

Novemberflokk med stær på Lista i Vest-Agder. Fuglen i midten er en leucistisk stær – altså en fugl med pigmentfeil. Foto: Martin Eggen

Treghet er noe en liten fugl aldri kan tillate seg. Da vil den bli et lett offer for et rovdyr eller rovfugl, eller vil tape i konkurransen om næring. Også eldre fugler er på topp helt til det siste! Den dagen reaksjonsevnen svikter, kan man være ganske sikker på at en fugls dager snart er talte. Ei heller kan den være med å danne «sort sol». 

Et eksempel på sort sol fra England