Ravn i sagn og tro

alt

Ser man i lokalpresse og debatter rundt omkring i Norges land, vil man fort oppdage fokus på  kråke og kråkefugler, gjerne med negativt fortegn. Inngrodde holdninger om disse fuglers ugang i naturen, og ikke minst deres stadig økende bestander, har lange røtter i Norge og verden forøvrig. Fra gammelt av er det særlig ravn som har stått høyt i folks bevissthet.

>Ravnen er betydelig større enn kråke, og en meget vakker og akrobatisk fugl. Den har evnen til å livnære seg av nær sagt alt organisk, fra frø til kjøtt. Særlig kjent er den som åtselfugl. Ravn er i dag synonymt med fjell og ødemark i nordlige områder. Den var tildligere langt mer utbredt nedover i Europa enn i dag. I Danmark ble ravnen fredet i 1960 etter at den der nesten var utryddet på grunn av jakt og forfølgelse. De senere årene er den kommet tilbake som en vanligere hekkefugl, med 600-700 par.

Ravnen er relativt stedbundet (voksne fugler) og kan bli halvtam der de ofte omgåes mennesker. Tidligere var det ikke uvanlig å ta unger fra reiret og oppdra ravn til et tamt kjæledyr. Kråkefugler er blant de smarteste fuglene, og kan således være underholdende å ha i hus. Til en hvis grad kan de også lære å imitere lyder og ord.

At ravnen i følge gamle sagn og myter kunne varsle død og ulykke, er velkjent. Men dets dårlig rykte går langt tilbake i tid. Selv i bibelen blir fuglen omtalt i lite ærefulle vendinger. I fortellingen om Noah (1 Mosebok 8,6-7) fortelles det: «Da det var gått firogtyve dager (etter at arken var strandet på Ararats berg), åpnet Noa luken, han hadde laget på Arken, og sendte en ravn ut; den fløy frem og tilbake, inntil vandet var tørket vekk fra jorden». Etterpå sendte Noa en due ut, denne hadde han mer hell med.

alt

Ravnen – en vakker fugl med mange myter tilknyttet seg. Foto: Martin Eggen

På mange måter er norrøn mytologi mer vennlig innstilt til ravnen. Her blir ikke bare ravnen omtalt som kraftfull og klok, men blir også tillagt andre egenskaper. Odin var ravneguden. Han hadde to ravner, de var kalt Hugin og Munin. Hver morgen sendte han de ut over verden, og ved frokost var de tilbake med rapport. Det de hadde sett og hørt ble visket inn i Odins øre. Navnene på fuglene betyr henholdvis tanke og erindring (hukommelse) – den ene peker fremover og den andre tilbake.

Norrøn mytologi nevner ravnen oftere enn noen annen fugl, den oppholdt seg nær plasser med strid og ved offerplasser. Vikingene brukte ravn som logo på røde flagg når de var ute på tokt.

Fra talespråket har vi mange eksempler på ravnens plass i menneskelig bevissthet, og hvordan vi opplever ravnene:

  • «Å stjele som en ravn». Det ble sagt at ravnen ofte stjal blanke ting.

  • «Å være en ravnemor» betyr å fordømme sine barn. Dette kan henspille på at ravn av og til kaster den minste av ungene ut av redet. Merk at dersom andre fugler, slik som storken, blir dette sett på som en god og hellig handling.

  • «Et ravnerede» er et rotete, skittent tilholdsted, ofte et hemmelig tilholdssted for kjeltringer.

  • «En nattravn» er en person som ofte liker å være oppe om natten

Er du interessert i fakta om ravnen kan du lese det her