Ørnas supersyn!

alt

Ingen andre dyr eller fugler har så skarpt syn som ørner og andre rovfugler.

Speidende fra høye himmelhvelvinger er disse fuglene avhengig av å se godt.  Synet hos en ørn er så velutviklet at den kan oppdage et lite bytte i bevegelse på over en kilometer, noe som er imponerende sammenlignet med menneskets syn . Dersom ørnen henger 300 meter på himmelvelvet kan den skanne et område på flere kvadratkilometer. Det øker sjansen for å oppdage et bytte betraktelig.

På en ørn er øynene nesten like store som på et menneske. Skarpheten er fire ganger bedre enn hos deg og meg. Detaljrikheten i ørnens syn overgår dermed de fleste andre skapningers mulighet til å oppdage ting på lang avstand. Den som hadde hatt «ørneblikk»!

alt

Havørna har et skarpt blikk, med stor pupille. Ikke bare ser den godt, den er også flink til å se etter. Blant annet utnytter den massivt matrester fra oter mange steder i landet. Foto: Martin Eggen

alt

Denne fuglen er fotografert i Varangerfjorden i Finnmark. I det åpne, sterile landskapet er havørna helt avhengig av å ha et eksepsjonelt godt syn dersom den skal klare seg. Foto: Martin Eggen