Linerla i tro og overtro

altLinerla er en fugl du legger merke til. Det kan virke som om den oppsøker mennesker. Ikke sjelden springer den i veikanten, på tunet eller på åkeren. I tillegg er den mer eller mindre knyttet til vann, og man treffer på den både ved fiskevannet og på svabergene en sommerdag. Den ankommer landet på tider da mennesket er fylt av lengsler, håp og undring over fremtiden – vinteren slipper taken og varmen er tilbake. Disse to faktorene har gjort at linerla har en hel del overtro og værtegn knyttet til seg.

Da jeg var en liten pjokk med en gryende fugleinteresse, hørte jeg historien om den gang fuglene skulle sette i gang krig mot dyrene. Bare tull og tøys selvsagt, men med referanse til virkeligheten. For i følge den teksten var det linerla som ble valgt ut som hærfører for krigen med det presset en slik oppgave fører med seg. Stakkars, vesle linerle, tenker du kanskje. Det gjorde den også der den stod foran ørner, svaner og alle sine venner blant småfuglene. Litt av et stress. Faktisk ble redselen så stor at den fikk noen nervøse rykninger som den siden ikke har maktet å blitt av med. Du har vel sett det? Linerlas nervøse kniksig med stjerten en aprildag. Den har aldri ro over seg der den småspringer på tunet.

alt

Linerla skaper liv rundt seg! Foto: Håvard Eggen

Linerla er tilknyttet kulturlandskap over hele landet. Ganske vanlig er den forresten også i mange andre biotoper, der terrenget er åpent og det finnes plasser å legge reiret. Men nettopp det at den er tallrik og at den trives nær mennesker gjør at den er godt kjent blant folk flest. Det har til alle tider vært en rekke værtegn, tegn på lykke og ulykke og annen overtro tilknyttet arten. Særlig omstendighetene rundt den første observasjonen på våren hadde betyding, slik det var for mange andre fuglearter også. Dette tyder på at folk ventet på trekkfuglene med utålmodighet og glede. Under er noen av linerlas magiske egenskaper samlet:

  • Det var viktig at linerla ikke satt seg til med det svarte brystet første gang man så den om våren, dette betydde sorg.

  • Kastet man jord etter linerla om våren, og hun fløy vekk i stor høyde ble avlingen høy og fruktbar. Dersom hun tok vingene fatt i lav høyde over bakken ble det en dårlig sesong.

  • Linerla ble gjerne kalt ”vinnerfuglen”. Når den kom, var det på tide å starte våronna.

  • Satt linerla på grønt gress når hun kom om våren, ble det en varm sommer. Satt hun på noe mørkt eller på en stein, ble sommeren dårlig.

  • Mange steder løftet de på hatten og hilste fuglen velkommen første gang den viste seg om våren. Dette var en takk for at den kom med sommer, og la vinteren bak seg.

  • Linerla var en fredlyst fugl. Den måtte ikke drepes eller skades på noen vis.

  • Man trodde at linerla overvintret på bunnen av store og dype vann. Under fiske en kald vinterdag drog en mann opp en kvist full av tettsittende linerler, ble det sagt. Han tok de med inn i varmen, der de livnet til.

Husk å se etter vårens første linerle – kanskje kan den fortelle deg noe?