Lær deg forskjell på makrellterne og rødnebbterne!

alt

Naturen er full av tvillingarter. Det vanskeligste «settet» med dobbelgjengere er kanskje makrellterne og rødnebbterne. Bare små forskjeller røper hvilken art en observasjon dreier seg om. Fuglene sees ofte på litt avstand, de flyr raskt, og lyset kan være skarpt. Selv sittende fugler kan utgjøre en utfordring, også for erfarne ornitologer. Her er guiden til riktig artsbestemmelse!

Under er viktige karaktertrekk listet opp. Karaktertrekkene her gjelder voksne fugler. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen, for man bør basere en identifikasjon på flere karaktertrekk, og ikke bare se etter en ting. Etter litt trening vil du lære å se forskjellen på ternene under gode forhold.

Rødnebbterna har sin hovedutbredelse på Vestlandet og i Nord-Norge, mens makrellterna er den vanligste arten på Østlandet. I teorien kan man likevel påtreffe begge artene langs hele kysten, og noe mer sporadisk også på fjellet. Enkelte plasser danner de to artene blandingskolonier.

Fluktmåte og vurdering av kroppsform:

Makrellterna er litt større og kraftigere enn rødnebbterna. Flukten er derfor mer målbevisst og tyngre. Vingene virker bredere, og fuglen har mer hals, lengre hode (flatere panne) og har lengre nebb med buet overnebb.

I flukt:

Vingeoversiden og vingeundersiden er avgjørende kjennetegn. Oversiden på vingen hos en makrellterne har mørke spoler på grunn av en kontrast mellom yttersiden og innsiden av fjærne på hånda (ytterdelen av vingen). Hos rødnebbterna er hele vingeoversiden jevnt lys. Denne forskjellen skyldes at makrellterna myter tidligere enn rødnebbterna. Karaktertrekket er best å bruke fra slutten av mai og blir mer og mer tydelig utover sommeren.

Undersiden av vingen er også av stor betydning. Hånda til en makrellerne har et bredere og mer diffust svart bånd, mens dette båndet hos rødnebbterne er markert og tynt.

Typisk for makrellterne er at hele undersiden av kroppen er lys. Rødnebbterna har ofte en mørkere underside, og det lyse kinnet står derfor i kontrast til undersiden.

alt

Makrellterne med klassiske vingetegninger, flat panne og langt nebb med mørk spiss. Foto: Håvard Eggen

alt

Rødnebbterne: Denne fuglen viser blant annet den klassiske,markerte mørke bakkanten på hånda. Foto: Martin Eggen

Karaktertrekk å se etter hos en sittende terne:

Noen av karaktertrekkene listet opp over, er også fine å se etter dersom du har en sittende terne i kikkerten. Ikke minst gjelder dette form og lengde på nebb, form på panne og fargetone på undersiden. Rødnebbterne har kort nebb, bratt panne og rundt hode. Som navnet tilsier, har rødnebbterne helt rødt nebb, mens makrellterne har mørk nebbspiss. Sistnevnte kjennetegn bør brukes med omhu, for man finner store individuelle variasjoner.

Et annet viktig kjenneten på sittende fugler er stjertlengden. Stjertlengden vurderes best ut ifra en sammenligning med vingelengden. Makrellterna har kortere stjert enn den nette og elegante rødnebbterna, og stjerten stikker ikke ut bak de sammenfoldede vingene. Hos rødnebbterne er som oftest stjerten påfallende lengre enn vingene. Karaktertrekket er best å bruke når man ser fuglen godt i profil.

Merk også at makrellternas bein er tydelig lengre enn rødnebbternas, rødnebbterne har bare har noen korte stubber til bein, som knapt nok synes under kroppen.
alt

Sittende rødnebbterne. Legg merke til de korte beina og den bratte pannen. Foto: Håvard Eggen

Husk på at også fuglekikkere med mange års erfaring ikke har muligheter til å artsbestemme alle ternene de ser: lys og avstand kan gjøre det vanskelig, eller man ser fuglen for kort. Også sittende fugler kan noen ganger være vanskelig å sette et navn på. Fuglen kan vise motstridende karaktertrekk. Av og til skyldes dette at fuglen myter, eller at fjærdrakt og nakne deler av fuglen (nebb og bein) er kraftig bleket.

Et godt tips er å begynne med å studere sittende fugler, for senere å se etter fluktkjennetegn. Artsbestemmelse av sittende terner og flygende terner er to ulike utfordringer. Etter at du føler deg sikker på en artsbestemmelse av en sittende fugl, følg denne også i flukt! Når du vet hvilken art som flyr foran deg, er det også lettere å se etter spesifikke kjennetegn.

Lykke til!