Kommer ikke nattergalen i år?

altDet har kommet uvanlig lite nattergal til Norge hittil i 2011. Ifølge nettstedet artsobservasjoner.no er det en reduksjon på 62% i Norge pr 18. mai. Dette er en dramatisk nedgang.

Den samme trenden viser seg enda tydeligere i Sverige hvor nettstedet artsportalen.se melder om en reduksjon på 70%. Hittil i år er det 715 registreringer av nattergal i Sverige, på samme dato i fjor var det 3593 registreringer.

De norske nattergalene overvintrer i det østlige Afrika og de første ankommer kjerneområdene rundt Oslofjorden i rundt 1.mai. Best trives nattergalen i fuktig og tett løvskog, gjerne i nærheten av kulturmark. Med sin meget karakteristiske sang er den er folkekjær art. TIdligere var arten sjelden i Norge. Den kraftigste ekspansjonen for nattergal (utbredelse og antall) fant sted på 70- og 80-tallet.

Nattergalen har sin nordvestlige utbredelsesgrense i Norge. En reduksjon i bestanden i Europa vil derfor trolig merkes aller best hos oss. At antall observasjoner er såpass markert lavere også i Sverige, der bestanden er større og ennå mer stabil, gjør likevel situasjonen påfallende.

Årsakene til en arts tilbakegang kan være flere mange. For de fleste arter er endringer i hekkeområdene en viktig påvirkningsfaktor. Det kan bli mindre av levestedet nattergalen foretrekker. For nattergalens vedkommende forklarer ikke dette nedgangen. Fortsatt burde det være godt med egnede hekkeplasser i østlige deler av Norge – innbydende kratt med mye undervegetasjon. Det har neppe blitt færre slike områder siden i fjor!

For internasjonalister som trekkfuglene kan forhold på overvintringsstedet og under trekket ha stor påvirkning på bestanden. Tørke, insektsbekjempelse/kjemikaliebruk og ekstremvær gjør overlevelsen mindre. Kanskje kan man påvise en lignende tilbakegang også for andre trekkfugler som overvintrer i sørlige og østlige Afrika? Ved å sammenligne bestandsutviklingen på arter som har vinterkvarter på samme sted kan man si med større sikkerhet om problemet ligger i disse områdene.

alt

Nattergalen synger variert, med gjentagende tema. En virkelig mestersanger! Dag Norman Sværi

En tredje forklaring er at mange nattergaler ikke har ankommet Norge og Sverige ennå. Det ville vært et uvanlig fenomen dersom nattergalene kommer senere enn normalt, siden de fleste trekkfugler i år tvert i mot har kommet tidlig. Men tanken er oppløftende. Kommer nattergalene likevel? Vi oppfordrer alle til å lytte ekstra godt etter nattergalen de kommende dagene!

Kjenner du ikke sangen til nattergalen så kan du lære den her.

Skulle du være så heldig å høre nattergalen så må du huske på å registrere dette på www.artsobservasjoner.no. Først senere i sommer vet vi hvor mange nattergaler som ble hørt og sett ved hekkeplassene i 2011. Gjennom registeringer i årene fremover kan vi se om den negative trenden fortsetter, eller om nattergalen også i fremtiden vil glede menneskehjerter på sene nattetimer med sin mesterkonsert!

Informasjon om nattergal fra Norsk Fugleatlas