Hvordan står det til med bergirisken i ditt fylke?

alt

Naturmiljøet er i stadig forandring. Mens noen arter blir vanligere, minker andre i antall. Bergirisken er en art vi trenger mer kunnskap om etter at det mange steder er registrert tilbakegang.

Bergirisk er en viktig art i norsk fauna. Vi er det eneste landet i Norden som kan sies å ha en levedyktig bestand av arten. I Sverige hekker det bare 1-5 par, mens Finland kan skilte med 5-20 par. I Danmark og Island finnes ikke bergirisken som hekkefugl. Norge har derfor et ekstra ansvar for denne arten, og bør følge utviklingen nøye.

Bergirisken gjør ikke mye ut av seg, men dersom man vet hvor man skal lete, kan man komme over arten. Noen steder er den fortsatt forholdvis vanlig. Den liker skrinn vegetasjon, og er knyttet til berg og steinete terreng ved kysten. I fjellet er den langt mer sjelden. Særlig på Vestlandet (blant annet Rogaland) har man de siste tiårene registrert en markant tilbakegang. Hvordan utviklingen er i Nord-Norge, er mer usikkert. Trusler inkluderer trolig gjengroing, beplantning og muligens direkte konkurranse med tornirisken, en nært beslektet art som muligens har økt bestandene i mange av bergiriskens kjerneområder.

alt

Bergirisken kjennetegnes på den beige drakten, gule nebbet og ofte rosa overgumpen. Den har også en karakteristisk lyd som det er smart å lære seg. Foto: Martin Eggen

Artsdatabanken jobber med å revurdere den norske rødlisten for fugl (liste over truede arter) fra 2006. Der fikk bergirisken status som nært truet (NT). Det kreves mest mulig informasjon om bestanden for å ta de rette forvaltningsmessige grepene.

Derfor: Ut å se etter bergirisken!

Les mer om bergirisken her