Heipiplerka

alt

Har du sett fjellets vanligste fugl?

Det er løvsanger som regnes som Norges vanligste fugl. Over tregrensen i fjellet og i åpent landskap ved kysten er det heipiplerkene som regjerer i antall. Det kan hevdes at den i likhet med løvsanger er en lite iøyefallende fugl. Det er helt til man blir oppmerksom på arten, for gjør man det, vil man fort oppdage piplerker overalt!

For en fjellvandrer er heipiplerka en god venn. Mange vet det ikke, men den har lydsporet til gåturen. Med sine tynne pip og lavmælte ringelyder lar den hyppig høre fra seg der den sitter på en stein eller en gjerdestolpe. Plutselig stiger den til værs, og begynner på selve sangflukten med tilhørende sang. Den piper taktfast og monotont der den flyr opp mot himmelen, stigende til værs som en sanglerke. Når den selv mener den er i passelig høyde, slipper den seg ned i glideflukt med halen godt brettet ut. I siste del av sangen får det hele en annen klang og takt, og tar mer form som en fin og melodiøs trille.

Heipiplerka har således mye til felles med de andre piplerkeartene og lerkeartene i Norge, som alle både synger på bakken og i sangflukt.

Rent utseendemessig er heipiplerka en gråbrun fugl med rundt hode, lange bein og middels lang stjert. Disse trekkene har den til felles med en annen vanlig art, nemlig linerle. Det er sin nære slektning trepiplerke den ligner mest på, mens trepiplerka trives i skogslandskap, er dette et landskap heipiplerka skyr. Men i åpne skogsområder med gressenger, kulturmark og myrer kan man oppleve begge artene, således også på trekk. Det kreves litt erfaring for å skille heipiplerke og trepiplerke fra hverandre, sangen er det beste kjennetegnet.

alt

Bildet viser en voksen fugl. Slitasjen av drakta gjør at fuglen ser ekstra kontrastløs og grå ut. Foto: Martin Eggen 

Heipiplerka skaper liv i fjellheimen der det ofte ellers er nokså stille og øde. En hel hær følger deg gjennom dagen, godt spredt utover landskapet, og med reir mellom tuene.

Les mer om heipiplerka på Norsk Ornitologiske Forenings sider