Gulspurv

 

Gulspurv
Foto: Jonas Langbråten

Her er teksten som leses på CD-en vår Sangfugler. Du kan høre sporet her.
Gulspurven teller til sju – ”en- to-tre-fire-fem-seks-sjuuu”, og går tydelig ned i tonehøyde på den siste tonen i strofen.

Denne litt gnissende sangstrofen er lett å kjenne igjen. Sangen kommer ikke riktig i gang før i slutten av april, og gulspurven kan noen ganger mangle sluttonen, ”sju” slik som her.

Men etter å ha lært mønsteret i sangen, vil du til slutt gjenkjenne arten på klangen med en gang du hører den. Vær oppmerksom på at antall stavelser ofte er langt flere enn sju – som oftest ca. tolv. Her kommer to individer med to strofer hver.