Gråspurven- i menneskets fotspor

Ingen fugl følger mennesket så tett som gråspurven. Til tross for at den ikke flyr langt fra hjemstedet, har den klart å bre seg ut over hele kloden. Også i Norge finner vi gråspurven nesten over alt, fra lavlandet til mer eller mindre isolerte fjellgårder. Over alt hvor gråspurven er utbredt finner man den der året rundt, og den er avhengig av mennesket for å overleve og gjøre suksess.

For 100 år siden fant man gråspurven fra India og videre i Europa nord til polarsirkelen. Siden har den bredt seg til nord- og sør Amerika, Australia og New Zealand. Den er nå blant verdens mest utbredte fugleart – og dette til tross for at den ikke trekker eller flyr langt!

Gråspurven sees svært sjeldent utenfor sin naturlig utbredelse. Den holder seg i områdene den er født og oppvokst. Selv om bestanden lokalt skulle bli stor, og det dermed blir hardere konkurranse om næring og mat, vil den sjeldent forlate et område. De lokale bestandene regulerer delvis seg selv: dersom bestanden skulle bli for tett, bryter det for eksempel lettere ut dødlige sykdommer.

Det er via blindpassasjer på båter og togtrafikk gråspurven har spredt seg her til land, som mange steder ellers på kloden. Selv trailere og annen tungtransport kan noen ganger ta med seg gråspurver ufrivillig i lasten. Selv om den nå finnes over hele landet, kan den enkelte steder være sjelden, enten fordi den aldri har kommet til en plass, eller den kan ha forsvunnet etter at gårdsbruk ble nedlagt. I Troms og Finnmark har den spredt seg det siste århundret, i Tromsø ble den først sett i 1897.

alt

Gråspurven er alltid på utkikk etter en brødbit, her på Bryne i Rogaland. Foto: Martin Eggen

Så nært knyttet til mennesket er den at den ikke sjeldent utnytter våre mange bygninger og installasjoner mot kulde og uvær. Der kulda er virkelig bitende ville nok få gråspurver overlevd dersom den ikke kunne innta fjøs- og andre gårdsbygninger for varme og mat midtvinters.

Den lever og sameksisterer med mennesket på godt og vondt. De siste årene har nedlagte gårdsbruk, forurensede og sterile byer og en mer effektiv og endret jordbruksnæring ført til en tildels kraftig nedgang i gråspurvbestanden mange steder. Gråspurven er derfor et innslag i hverdagen som på pleies.

Les mer om gråspurven