Flott innsats for vipa på Jæren og på Karmøy!

alt

Vipe er i tilbakegang i Norge. Den er en av artene regjeringen ønsker at kommunene skal ta et ansvar for å sikre levedyktige forhold for. Time, en sentral kommune på Jæren, har fått et særlig ansvar. På Jæren og Karmøy er det startet opp et prosjekt som skal få fart på ungeproduksjonen til vipa!

Vipebestanden regnes for å være i tilbakegang over hele Norge. Mange steder har den forsvunnet. Det blir lagt merke til. Vipa er en av våre mest folkekjære arter. Den er et sikkert vårtegn, og er en art mange mennsker kjenner. Selv om den er borte flere steder, er det fortsatt en vanlig hekkeart over store deler av landet. Det er ikke for sent å redde vipebestanden.

Det er på Jæren og i andre områder med dominerende landbruks- og kulturmarksareal de sterkeste vipebestandene finnes. Vipa har i mange tiår nyt godt av måten landbruksnæringen har omformet landskapet, og har valgt å hekke midt i dette området. Landskapsmessig har det åpne terrenget vært gunstig for å holde oversikt med predatorer som kråke og rev, finne mat og passe unger.

Men landbruket intensiveres stadig. Åkerlappene blir større og de maskinelle redskapene flere. Drenering og ensidig produksjon virker negativt. Vipa, sammen med en rekke arter tilknyttet kulturlandskapet, har fått problemer. Det er dette myndighetene nå er i gang med å bøte på. Bøndene stiller mer enn gjerne opp i et samarbeid dersom det blir lagt til rette for det. På Jæren setter alle stor pris på vipa.

alt

Slike bilder som dette vil vi se mer av! Det må til hvis vipebestanden skal øke igjen. Foto: Martin Eggen

Noen av tiltakene:
Merke reir før man kjører ut på åkeren med maskin
Slå gresset fra en kant til en annen, ikke i sirkler innover. Da kan unger havne i dødsfellen, og bli kjørt ihjel.
Sette igjen kantvegetasjon og våtmark der unger kan finne skjul og mat.
Pløye opp områder spesielt tiltenkt hekkende viper.

Les om arbeidet på Karmøy her

Informasjon fra Time kommune finner du her