Fiskemåka – fjellets måke

altFlere plasser i fjellet kan man treffe på fiskemåken, både i våtmarksområder i vier- og fjellskogbeltet og over tregrensen. Som eneste representant for måkene i opp til 1400 meters høyde over havet, må fiskemåken kunne kunne betegnes som en fjellets måkeart.
Ved fjellvann og myrområder treffer du på fiskemåken. Den liker seg godt vann, men kan også hekke et stykke fra våte områder. Den er en allsidig fugl på alle måter: både i matveien, ved valg av hekkeplass og levested. Finner du et par, er det gjerne flere i nærheten. Løse kolonier er ikke uvanlig, ei heller i fjellet.

Mange reagerer på at det finnes måker i fjellet. Måker er noe mange bare forbinder med kysten. Det er mulig at fiskemåken har blitt noe vanligere i innlandsområder, men det finnes også observasjoner om fjellhekkende fiskemåker som er mange hundre år gamle. Man kan derfor si at fiskemåken hører hjemme også her. Dette er en art som vet å utnytte mange ulike levesteder og muligheter. Mens bestanden mange steder ved kysten har gått dramatisk tilbake, ser man en tendens til at flere fugler trekker inn mot bebyggelse og byer. Flate tak nært mennesker skaper gode hekkemuligheter og gir beskyttelse mot rovdyr.

Fiskemåkene kan bli opp til 20 år eller eldre, og er trofaste mot mange av hekkeplassene sine. De kommer tilbake år etter år. Har du fiskemåke i nærheten av der du bor eller på hytta, er det en fugl å bli glad i – et vårtegn like godt som noe annet. Man kan tilrettelegge for en vellykket hekkesesong ved å sette opp rugeplattformer for fiskemåken. Man tar da en plate (for eksempel 20 x20) med kanter og plasserer på en stolpe i et åpent landskap. Mange fiskemåker vil finne seg til rette på en slik instalasjon, og bygge reir her. Der tjelden finnes, kan også denne arten ta en slik hekkeplattform i bruk. Ellers er denne måkearten fantasifull når den skal bygge reir, og kan legge reiret i trær (oppå et kråkereir og lignende), på hustak eller på tuer i åpent terreng. Det viktigste for måkene er at de har et godt fundament å legge reiret på, og at de har god oversikt, slik at farer kan oppdages. Det er særlig på flatmark at mange fiskemåker hekker i lag i kolonier, dette gir beskyttelse.

alt

Fjellets måke er elegant og akrobatisk i lufta. Foto: Martin Eggen

I størsteparten av landet er fiskemåken en trekkfugl, dette er en udiskutabel sannhet i fjellet! Langs kysten av midt- og sør-Norge overvintrer det en del fiskemåker, men det er ikke nødvendigvis de samme som er i området om sommeren. De fleste fiskemåker i Norge trekker nedover Europa og lever der i de kalde vintermånedene.

Man har anslått at cirka 25% av den europeiske bestanden hekker i Norge, og Norge har derfor et spesielt ansvar for å overvåke og opprettholde fiskemåkebestanden.

Les mer om fiskemåke her