Elegant insektssnapper om sommeren – nomade vinterstid

Sidensvans2De fleste av oss kjenner den vakre sidensvansen fra vinterhalvåret. Med sin karakteristiske fluktlåt, kanskje best beskrevet som lyden av små sølvbjeller, de vakre fargene og «fjør i hatten» er denne flokkfuglen en publikumsfavoritt!


Takket være sin nordlige og østlige utbredelse er sidensvansen en eksotisk fugl. I Norge hekker den antagelig bare fast i Øst-Finnmark, selv om den er funnet hekkende både i Troms, Nordland, Oppland og Hedemark. Enkelte år synes den rett og slett å gå ut over sin vanlige utbredelse, og kan påtreffes i furuskog (sjeldnere granskog) på overraskende steder.

Det mest spesielle med sidensvansen er adferden. Mens den i sommerhalvåret utelukkende lever av insekter, som den elegant jakter på som om den var i slekt med fluesnapperne, skifter den i løpet av høsten totalt diett. Sidensvansen nyter godt av bær og frukt om høsten, og hvor langt sørover den trekker er avhengig av hvor mye næring den finner. Alle typer bær og frukter er da velkommen føde, og den oppsøker ofte parker og hager. Med sin uredde adferd og spesielle fjærdrakt lyser den virkelig opp en mørk vinterdag!

Sidensvans

Sidensvans
Foto: Jonas Langbråten