Brystfagre spuver

altGråspurven lever tett og sosialt. Det betyr ikke at alle individene er likeverdige. Også her er det et tydelig hierarki, der størrelsen på hannenes brystflekk avgjør!

Gråspurvhannen skilles fra hunnens anonyme drakt blant annet på en svart bryst- og strupeflekk. Denne flekken øker i omfang og utbredelse etterhvert som fuglene blir eldre. Også miljøet og «det gode liv» spiller inn. Velfødte fugler med langt nebb født tildlig på året har størst flekk. Dette er vinnerne i gråspurvflokken.

Vinteren er en kritisk tid for spurvene. Hannene med stor brystflekk får den beste plassen på foringsplassen og det varmeste overnattingsstedet. Dette viser et stort forskningsprosjekt ledet av Bernt-Erik Sæther, professor ved Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) etter studier av gråspurv langs Helgelandskysten. Brystflekken er en viktig indikator på kondisjon – overlegenhet både genetisk og ikke minst rent økologisk.

alt

Følg med spurvene neste gang du mater de. Stemmer det at det er hannene med størst brystflekk som er de dominante? Foto: Martin Eggen

I likhet med mange andre adferdsanalyser på andre fuglearter velger hunnene også her hanner med moderat «sex-appeal». Dette skyldes trolig redselen for at hannen skal involvere seg for mange hunner, og ikke utføre pliktene under hekkingen. Når de selv skal ha sidesprang for å sikre befruktning av eggene, velger de derimot de hannene med aller størst brystflekk. Å bli befruktet av en kjekk hann med yppelig genkvalitet er viktig for kresne hunner.

Følg gjerne med på foringbrettet og ved fuglekassa om våren. Stemmer forskningen, er det mulig å få øye på et hiarki?

Les mer om emnet her