Forvirring med fuglenavn

alt

Kan du din latin? Av og til er latin å foretrekke!

Hvert land har sin egne komite som setter fuglenavn. I Norge finnes det en komitee som arbeider med å sette norske navn på alle verdens drøyt 10.000 kjente fuglearter. Norsk navnekomite for fugl (NNKF) heter denne komiteen. Allerede i 1990 skjønte man at det var nødvendig med egne norske navn på verdens fuglearter. Norske fugleinteresserte reiste stadig lengre ut i verden, og gjennom TV-ruta kunne man se eksotiske fugler hva fjerne strøk. Norske navn på disse artene er kjærkomment.

Dette er et viktig arbeid. Selv om fugleartene alle som en har et eget internasjonalt navn, altså et latinsk navn, er sjelden disse i bruk i dagligtalen. Jordnære navn som toppand er lettere å huske enn det latinske navnet: Anthya fuligula!

Svartand vs sjøorre

Latin kan likevel av og til være å foretrekke når man kommuniserer med utlendinger. Spesielt dersom man ikke er bevisst fallgruvene. Har du hørt om nordmannen og svensken som stod i et fugletårn og telte ender? «Der er tre svartender», meddelte nordmannen. Svensken ble forvirret, for han så bare tre sjøorrer. Etter at de fikk konstantert at det var samme fugler de så på, var diskusjonen om artstilhørighet igang. Ingen gav seg, og stemningen ble mer og mer amper. Fuglene lå nært, og artstilhørigheten kunne det ikke herske noen tvil om! Først når den svenske fugleboka kom frem forstod nordmannen hva som hadde skjedd: på svensk heter svartand sjøorre, og sjøorre heter svartand! Helt omvendt altså, ikke underlig det ble misforståelser…

Danske bekkasiner

Skal man snakke med en dansk fuglekikker, og dere ser en bekkasin komme flyvende forbi må man også holde tunga rett i munnen. I Norge finnes det som kjent tre bekkasiner: den minste heter kvartbekkasin, den mellomste enkeltbekkasin og den største har følgelig fått navnet dobbeltbekkasin. Logisk, ikke sant? Vel, danskene kaller kvartbekkasin for enkeltbekkasin. Enkeltbekkasin har fått navnet dobbeltbekkasin, og dermed er forrvirringen i gang! Så hva heter så dobbeltbekkasin på dansk? Jo, den har fått navnet tredækker, som henspeiler på størrelsen den også, den er altså tre ganger så stor som kvartbekkasin… Sånn omtrent!

alt

En stor lom? Ja, dette er en Great northern diver – en islom! Foto: Håvard Eggen

Vanlig nattergal?

I Europa er sørnattergalen, som er en ytterst sjelden gjest her til lands, en vanlig rugefugl. Kanskje ikke så merkelig at sørnattergal på engelsk kalles common nightingale, altså vanlig nattergal. Enkelte steder i østlige Norge er det nattergalen som fortoner seg som en vanlig art. Denne kalles bare for nigthingale i England, og er mer sjelden der. En liten, men viktig forskjell som kan være vanskelig å huske på!

Det finnes mange lignende eksempel. Noe latin er derfor lurt å kunne for den reiseglade ornitolog, eller for den som treffer fuglekikkere fra andre land. Det holder ikke å oversette svartand til «Black duck», da har du alarmert om en sensasjon, nemlig den amerikanske rødfotanda, som er en stor raritet i Europa. Storlom blir ikke Great diver på engelsk, men black-throated diver. Great (northern) diver er en helt annen ting, nemlig den langt mer sjeldne islommen.

Globaliseringen byr på utfordringer og gleder for oss alle.