Minikurs i fuglesang

Forbered deg til vårens fuglekor!
Minikurs i fuglesang – hvordan gjenkjenner du fuglene på sangen?

En times foredrag med lyd og bilder på Zoologisk Museum i Oslo
(holdes i foredragssalen – benytt den vanlige publikumsinngangen) søndag 11. april kl. 13.00 Tonene som fuglene overøser oss med om våren, er en rikdom som gir mange av oss en uendelig glede, og som ikke koster en krone! Noen tror at kunnskap om hvordan hver enkelt art synger, tar bort noe av skjønnheten i fuglesangen – at fuglesang bare blir ”fag”. Helge Kvam hevder det motsatte: Når du vet mer, så opplever du sterkere! Foredraget gir deg nøkler til hvordan du skal lære å kjenne igjen hver enkelt art, og hvordan du kan glede deg videre med egne studier. En av nøklene er å finne et vokabular for å beskrive det man hører, samt huskeregler som hjelper deg til å knytte sammen sangen med riktig art. Forbered deg til vårens fuglekor på Zoologisk Museum!