Hjelp våre hulerugere – miljøvern i praksis

Vinteren er tiden for aktiviteter innendørs. Nå, like før våren virkelig kommer igang, er det tid for siste innspurt dersom man vil lage og henge opp kasser før hekkesesongen begynner. Noe av det gjeveste man kan sysselsette seg med er å se fremover mot lys og varme; å forberede seg til våren. Hvis man har mye å gjøre i stand, går tiden fortere. Å bygge fuglekasser kan da være en fin aktivitet. Bonusen er i tillegg at dette er en av de mest miljøvennlige aktiviteter man kan tenke seg.


Våre hulerugere har tapt på to fronter. Et flertall av disse er knyttet til gammel skog. Det vil si at de er avhengig av at skogen har gode bestander av hakkespetter, som bygger boliger til dem. I eldre skog dannes det dessuten naturlige hulrom som følge av råteprosess, trær som felles av vinden og lignende. Når Norge i dag fremstår som svært fattig på gunstige områder for stort biologisk mangfold, med hakkespetter og hulerugere som en naturlig del av naturen, ser vi konsekvensen i form av en markant tilbakegang for disse artene.

Mange av hulerugerne er også knyttet til menneskelig aktivitet, de finnes i byer, tettsteder og i kulturlandskapet. Her er bygningene stadig blitt tettere og mer solide, med færre hulrom. Nye byggestiler gir dårlige hekkemuligheter for tårnseiler og gråspurv. Gamle låver rundt om i distriktene blir erstattet med nybygg, der den åpne låvedøren er erstattet med en tett, mekanisk dør. Nedlegging av gårdsdrift, fraflytting, opphøring av beitemark og mangel på gunstige reirplasser for fugl har gjort Bygde-Norge mindre levende.

Totalt er det over 20 arter i Norge som fast eller regelmessig benytter seg av fuglekasser og hulrom i trær. Desto bedre beskyttelse et hulrom gir for vær og predatorer, desto bedre er sjansen for vellykket hekking. Av disse artene er meisene de mest kjente, sammen med fluesnapper. Videre kan man ramse opp mange uglearter, kvinand og lakseand, skogdue, linerle, kaie, gårspurv, pilfink og stær. Å få en kvinand eller en kattugle hekkende i en kasse nær der du bor er gjerne enklere enn du tror. Eller hva med en vendehalsfamilie utenfor vinduet? Da har du garantert underholdning hele sommeren. Bestanden av denne Afrika-trekkeren synes å ha gått katastrofalt tilbake over det meste av landet.

Mange har noen få kasser hengende rundt huset eller hytta. I løpet av den mørkeste vintertiden er det på tide å rengjøre disse og gjøre de i stand til en ny sesong. Tar man vare på en fuglekasse kan den vare i utrolig mange år. Gammelt reirmateriale bør fjernes når det er på det kaldeste, når det er frost ligger fugleloppene i dvale, og irriterer ikke huden til den ansatte i Renhold AS. Bruker man hansker og rengjør disse og hendene etterpå er man dobbelt sikret.

Gir man bort en fuglekasse til venner og bekjente, gir man også vekk en sjanse til å komme naturen tett inn på livet.

På Miljølære.no finner du mål og tips for bygging av fuglekasser:

http://miljolare.no/aktiviteter/by/natur/bn4/kassetabell.php