Hagen – et univers

alt

De store opplevelsene er ofte små.

Er du så heldig å ha en hage, kan du få mange fine opplevelser. Nesten uansett hvor hagen ligger, eller hvor stor den er, kan du tilrettelegge for dyr og fugler. Gleden blir ofte enda større når flaggspetten endelig dukker opp i treet, når man selv har gjort en aktiv innsats for det.

Å tilrettelegge hagen er et stort og utfyllende tema, som spenner fra enkle til omfattende tiltak. Noen tiltak gir resultater med en gang, for eksempel fuglefôring. Andre tiltak, som planting av utvalgte busker og trær, inngår i en større prosess og utvikling.

Det kan være spennende å se ting «i fugleperspektiv» og øke mengden liv og aktivitet rundt husveggene. Alltid er det lurt å tenke på at ulike organismer har ulike krav, og at hagen derfor bør bestå av mange ulike typer leveområder. Tenk også på at dyr og fugler skal få dekket ulike behov: hekkeplass, næringstilgang og beskyttelse. Bor man i et villastrøk, kan man gjerne se på hagen sin som en del av en større helhet, kanskje er naboens store eiketrær nok til at kjernebiteren fatter interesse for området, og kommer akkurat til din fôring.

alt

Det er mulig å få gråfluesnapperen til å slå seg ned i hagen. Riktig beplantning og hekkekasse øker sjansene! Foto: Martin Eggen
Vi i «Opplev naturen» vil fremover komme med en rekke tips om hvordan man kan få mer liv i hagen. Første artikkel vil omhandle planlegging og beplantning av hagen.