Beplantning og vedlikehold av en fuglevennlig hage

alt

Har du en hage, har du også mulighetet til å komme en rekke fugler nært innpå livet. Opplev Naturen forteller hvordan du kan få mest mulig utbytte av hageflekken din.

De fleste vil ha en fin hage. Hva som er fint, avhenger som vi alle vet, av øynene som ser. I det offentlige rom og i allmenne parker kan det synes som om det fine er synonymt med det noe sterile og det kunstneriske. Slike hager er sjelden av det gode for fugler og dyr. Det betyr ikke at en hage tilpasset det levende livet trenger å være en hage å skjemmes av, tvert imot! Men en hage der noen ting får utfolde seg litt fritt, vil ofte øke antall arter som trives. Kanskje kan en krok av hagen avsettes til litt villniss, kratt og høyt gress? Du sparer mye tid og vedlikehold på at ikke alt skal være like striglet hele tiden!

alt

Skal du oppleve spettmeisen i hagen, bør du eller naboen ha noen store trær på eiendommen og ikke bo altfor urbant til. Legger du ut fuglefôr, øker sjansene betraktelig. Foto: Martin Eggen 

Planleggingen av hagen begynner med kjennskap til de dyrene og fuglene du ønsker på besøk. Jo mer du vet om hvordan de lever, desto bedre rustet er du. Kunnskap om hver enkelt art er derfor viktig. Samtidig finnes det en del generelle tips:

  • Det aller viktigste vil nok være mangfoldet. Mangfold av planter og små levesteder vil generere mangfold av fugler. Bor du i nærheten av andre med eiendom og hage, vil hele strøket nyte godt av hverandre, og du kan få fugler i din hage som du kanskje ikke hadde fått uten «gode naboer». Har du ikke plass til å ha store løvtrær på din eiendom, er det fint om naboeiendommen har dette. Se derfor på hele området som ett levested.

  • Plen og kortklipt gressmark er en fordel å ha i hagen. Stær og troster nyter godt av denne biotopen på jakt etter mark og bløtdyr. Husk å være forsiktig med gjødslingen. Gjødsling vil bedre livsbetingelsene for enkelte arter, men dette vil utkonkurrere andre. La gjerne litt gress ligge igjen etter klippingen, det blir til humus. Humus skaper leveforhold for insekter og holder på fuktighet. Dette er en idé der ikke unger skal springe barbeint …

  • Plant norske trær og busker. Fugler og dyr i Norge er tilpasset disse vekstene. Utenlandske trær hører hjemme nettopp i utlandet. Noen arter vil klare seg bare helt sør i landet.

  • Husk at det som kan oppleves for ugress for oss, ikke bestandig er det for fuglene. Det er en rekke viltlevende tistelarter og planter med frø som ulike finkefugler liker. Kanskje får du besøk av den vakre stillitsen dersom du beholder noe av slik vegetasjon?

  • De artene du vil skal oppholde seg mest mulig i hagen, må også få dekket alle eller de fleste behovene der. Fugler har behov for mat, hekkemulighet, gjemmested, skjul og hvileplass. Skjul- og hvileplasser som en tett hekk er verdifult i nærheten av en fuglefôring eller som et hekkested.
  • Ha noen steder der insekter trives ekstra godt. Insekter og bløtdyr liker det fuktig og varmt. Mange profiterer også på gammelt materie og planter som råtner. I utkanten av hagen finner du kanskje plass til dette. Det kan være praktisk å ha et sted å kaste hageavfall …
  • Mange trær og busker er ekstra gunstig for fuglene. Frukttrær er fine å ha i hagen. Trost, stær og sidensvans spiser gjerne opp det du ikke høster selv. Disse fuglene får da ekstra energi før trekket om høsten, eller de får vintermat på kalde dager. Busker og hekk som inneholder bær, er gunstige. Snakk med din lokale forhandler av vekster om dette. Noen forslag til gunstige trær og busker: Rogn, ulike busker i rosefamilien (blant annet hagtorn), ulike mispelarter, kristtorn og ildtorn, samt høstberberis.
  • Har du stor eiendom, kan du prøve å anlegge eng med ville blomster. Det er ulike blandinger med villblomstfrø å få kjøpt i en rekke butikker. En slik eng vil reprodusere seg år etter år. Klipp en gang tidlig på våren, og en gang etter blomstring. La det klipte materialet ligge en stund før du samler det opp, slik at frø får falle til bakken.
  • La en del løv ligge på bakken om høsten, ikke rak sammen alt. Litt løv og rusk på bakken gir muligheter for insekter og lignende å finne skul, som så igjen kan bli fuglemat.
  • Fuglekasser og fuglefôring er en naturlig del av den fuglevennlige hagen. Et fuglebad vil være til stor hjelp på varme sommerdager. Tilgangen på vann er viktig også for fugler, og i dagens urbane miljø kan dette være en mangelvare.

 alt

Fasan kan du regne med å få som hagegjest noen få steder i landet. Den er avhengig av rask tilgang til skjul dersom farer oppstår, og ferdes helst der den føler seg trygg. Foto: Martin Eggen

Nesten uansett hva du gjør, påvirker dette mulighetene for et rikt fugleliv utenfor husveggene. Følger du noen av tipsene over, vil du helt sikkert ha sjanse på mange ulike fuglearter. Ha en økologisk og miljøvennlig tilnærming til hagestellet, da vil dyr og fugler trives best.