Archive | Fugler

RSS feed for this section

Tøffing

Snøspurven er desidert den mest hardføre spurvefuglen som hekker på norsk jord. I Sør-Norge skal du være sprek skal du oppleve den på hekkeplass, og bestige de høyeste og mest karrige fjelltoppene. Der, og kun der, trives snøspurven om sommeren. Bare lengst nord i Norge finner man snøspurv ved kysten, og da i samme biotop […]

Svarttrostens sky slekning i fjellet

 Mens svarttrosten nærmest har gjort byfugl av seg mange steder, og er et urbant innslag, har «tvillingbroren» i fjellet en helt annen natur. Svartrosten er sprudlende, melodiøs, kvitt, kjeftende, hissig, uredd og trives godt blant mennesker. Ringtrosten har valgt en ganske annet liv for seg selv og sine – en «huleboer», en enstøing og en folkesky […]

Ta del i eventyret på havet!

Saltvann og hav dekker mer en 70% av jordas overflate. Svært mange arter er derfor tilpasset dette elementet, typiske sjøfugler som alkefugler, suler og lirer hekker i umiddelbar nærhet av vann, men også andre fuglearter benytter seg av kystlinjen vår under næringssøk og under trekk. Ser man på sjøen kan man derfor regne med å […]

Blåstrupe mister damedraget

At mennsket ikke kan se lys i det ultrafiolette spekteret er velkjent. Nå blir man blir stadig mer oppmerksom på at mange fugler benytter seg av av ultrafiolett lys, og at det styrer mange deler av livet. Hos blåstrupen er ikke den blå strupen bare blå, den er også skarpt ultrafiolett. Dette styrer hunnenes sexlyst. […]

Hvordan telle fugler?

Å telle store ansamlinger med fugler er en vanskelig bedrift. Ikke minst fordi man sjelden får fasiten, og må stole på de tallene eller anslagene man setter. Med litt trening kan likevel tallene man loggfører bli riktig så bra. Opplev Naturen gir deg her noen tips! Store mengder i konstant bevegelse utgjør den største utfordringen. […]

Perleuglas underlige famlieliv

  Alle fugler strekker seg langt for å få spredt genene sine så godt de klarer. Dette er en etablert sannhet og et viktig prinsipp i utviklingslæren og darwinismen. I norske fuglebøker er det skrevet en del om mannen tilbøyligheter til utroskap. Forskning viser at dette kan være svært så utbredt hos hunnkjønnet også – […]

Falkeguide

Det hekker fem ulike falkearter i Norge. Sjefen blant rovfuglene er falken, uten tvil. Falkens jaktteknikk overgår alt annet, enten det er snakk om konkurrerende naturlige fenomener eller menneskeskapte oppfinnelser. Hauk, våk og ørn kan jage de også, men er delvis åtseletere og smågnagerspesialister. Det er falken som virkelig utviser hurtighet, raske manøvreringer og eventyrlige flyveferdigheter. […]

Fiskemåka – fjellets måke

Flere plasser i fjellet kan man treffe på fiskemåken, både i våtmarksområder i vier- og fjellskogbeltet og over tregrensen. Som eneste representant for måkene i opp til 1400 meters høyde over havet, må fiskemåken kunne kunne betegnes som en fjellets måkeart. Ved fjellvann og myrområder treffer du på fiskemåken. Den liker seg godt vann, men […]

Gulerla – erla i fjellskogen

Erler er en utbredt familie i fuglerverdenen. I Norge er det linerla som er mest kjent blant våre tre erler: linerle, gulerle og vintererle. Mens vintererle har en sparsommelig bestand og utbredelse konsentrert på Østlandet, er de to andre artene langt vanligere. Man antar faktisk at det kan finnes like mange gulerler i Norge som det […]