Archive | Fugler

RSS feed for this section

Domherren

Det er først og fremst om vinteren vi ser dompap. Om sommeren lever den en anonym tilværelse i barskogen. Den er da sky, og har ofte reiret i nokså tett granskog. Selv sangen på våren er stillferdig og neddempet, og gjør lite av seg. Likevel står den sterkt i europeisk historie, og er også brukt […]

Den sørgende kongsdatteren

  For mange er svarttrostsangen den første virkelige vårtegnet. Selv om aprilkvelden varter opp med minusgrader, sender de første svarttrostene sine kraftige toner utover terrenget. Det er typisk at svarttrosten synger om kvelden og tidlig på morgenen. De fleste vil betegne sangen som melankolsk. Et sagn fra Romania forklarer hvorfor svarttrosten synger så vemodig. For […]

Historien om skjæra og ringdua

I et grantre lager ringdue et svært enkelt reir, bare på noen kvister blir de to hvite eggene lagt. Reiret er ofte så spartanskt bygd at man kan se eggene fra undersiden av reiret! Dette underlige fenomenet har sin helt naturlige forklaring…  En gammel historie forteller om ringdua som oppsøkte skjæra for å få opplæring […]

Stillits som sangfugl

Stillitsen ser du gjerne i smågrupper, for dette er en selskaplig fugl. Let etter denne på plasser med ugress, der de sitter å spiser. Typiske stillitsplasser er beitemark og grøftekanter – variert kulturmark. Det er viktig å lære seg lyden på stillitsen. Fluktlyden avslører artens tilstedeværelse på en effektiv måte. Men ikke alle fugler lever […]

Flerkoneri

Selv om svarthvit fluesnapper er en flott og livlig fugl, kan man ikke si at den har god moral. Når den ankommer hekkeområdet forsøker den å kapre mange ulike kasser som den kan vise frem til hunnen. Hunnen kommer litt senere enn hannen. Etter at hannen har lokket til seg en hunn, og hunnen er […]

Skabbtjelden

Rødstilken kalles skabbtjeld flere steder i landet. Andre lokalnavn er skrikartjeld og kvekkartjeld. I likhet med tjelden er rødstilken høylytt av seg, og gir seg raskt til kjenne dersom man skulle komme for nær en hekkeplass. Kallenavnene har sitt opphav i denne adferden. Det er fortsatt en drøy måned til de første flokkene med rødstilkene inntar […]

Unngår hjernerystelse

Hakkespettene er skogens byggmestere. Siden de lager seg et nytt hjem hvert år overtar mange andre arter boligene deres. De ser såkalte «nøkkelarter» i skogen. Utstyret til oppgaven er i orden, men hvordan unngår de hjernerystelse? Det kraftige nebbet til hakkespetten bruker den både til å hakke ut reirhullet sitt og til matsøk. Med iver hugger […]

Duer i religionen

Selv om duene i dag, da særlig bydua, har fått et ufortjent negativt rykte, er dette vakre skapninger som historisk sett nesten er tilbedt på en religiøs måte.  Historien om duas rolle på Noas ark er kjent. Noa sendte en due ut for å finne liv. Duen kom flyvende tilbake med et olivenblad fra Adams […]

Kommer ikke nattergalen i år?

Det har kommet uvanlig lite nattergal til Norge hittil i 2011. Ifølge nettstedet artsobservasjoner.no er det en reduksjon på 62% i Norge pr 18. mai. Dette er en dramatisk nedgang. Den samme trenden viser seg enda tydeligere i Sverige hvor nettstedet artsportalen.se melder om en reduksjon på 70%. Hittil i år er det 715 registreringer av nattergal […]

Brystfagre spuver

Gråspurven lever tett og sosialt. Det betyr ikke at alle individene er likeverdige. Også her er det et tydelig hierarki, der størrelsen på hannenes brystflekk avgjør! Gråspurvhannen skilles fra hunnens anonyme drakt blant annet på en svart bryst- og strupeflekk. Denne flekken øker i omfang og utbredelse etterhvert som fuglene blir eldre. Også miljøet og […]