Archive by Author

Bokfinkens sang

Bokfinken er en av våre absolutt vanligste fugler. Det er mange huskeregler for å lære seg sangen. Bokfinkens sang er lett å lære seg. Sangen varierer noe, men dersom man skal skrive av sangen i bokstaver blir det fort noe slikt som dette: «zitt-zitt-zitt-zitt-sett-sett-sett-tjatt-tjiteriidia» der avslutningen er markant og svingende. Mer enklere å huske på […]

Domherren

Det er først og fremst om vinteren vi ser dompap. Om sommeren lever den en anonym tilværelse i barskogen. Den er da sky, og har ofte reiret i nokså tett granskog. Selv sangen på våren er stillferdig og neddempet, og gjør lite av seg. Likevel står den sterkt i europeisk historie, og er også brukt […]

Vinterforing endrer munkens trekkvaner

Å mate fuglene har mange positive virkninger på fuglelivet. Undersøkelser har vist at fugler som blir foret hele vinteren, har bedre overlevelse og hekkesuksess enn fugler som lever steder der de ikke får mat. Foring av overvintrende fugl må derfor kunne ansees som en positiv aktivitet i de fleste tilfeller. Men som ellers når mennesker […]

Den sørgende kongsdatteren

  For mange er svarttrostsangen den første virkelige vårtegnet. Selv om aprilkvelden varter opp med minusgrader, sender de første svarttrostene sine kraftige toner utover terrenget. Det er typisk at svarttrosten synger om kvelden og tidlig på morgenen. De fleste vil betegne sangen som melankolsk. Et sagn fra Romania forklarer hvorfor svarttrosten synger så vemodig. For […]

Historien om skjæra og ringdua

I et grantre lager ringdue et svært enkelt reir, bare på noen kvister blir de to hvite eggene lagt. Reiret er ofte så spartanskt bygd at man kan se eggene fra undersiden av reiret! Dette underlige fenomenet har sin helt naturlige forklaring…  En gammel historie forteller om ringdua som oppsøkte skjæra for å få opplæring […]

Stillits som sangfugl

Stillitsen ser du gjerne i smågrupper, for dette er en selskaplig fugl. Let etter denne på plasser med ugress, der de sitter å spiser. Typiske stillitsplasser er beitemark og grøftekanter – variert kulturmark. Det er viktig å lære seg lyden på stillitsen. Fluktlyden avslører artens tilstedeværelse på en effektiv måte. Men ikke alle fugler lever […]

Flerkoneri

Selv om svarthvit fluesnapper er en flott og livlig fugl, kan man ikke si at den har god moral. Når den ankommer hekkeområdet forsøker den å kapre mange ulike kasser som den kan vise frem til hunnen. Hunnen kommer litt senere enn hannen. Etter at hannen har lokket til seg en hunn, og hunnen er […]

Skabbtjelden

Rødstilken kalles skabbtjeld flere steder i landet. Andre lokalnavn er skrikartjeld og kvekkartjeld. I likhet med tjelden er rødstilken høylytt av seg, og gir seg raskt til kjenne dersom man skulle komme for nær en hekkeplass. Kallenavnene har sitt opphav i denne adferden. Det er fortsatt en drøy måned til de første flokkene med rødstilkene inntar […]

Unngår hjernerystelse

Hakkespettene er skogens byggmestere. Siden de lager seg et nytt hjem hvert år overtar mange andre arter boligene deres. De ser såkalte «nøkkelarter» i skogen. Utstyret til oppgaven er i orden, men hvordan unngår de hjernerystelse? Det kraftige nebbet til hakkespetten bruker den både til å hakke ut reirhullet sitt og til matsøk. Med iver hugger […]