Archive | juni, 2011

test

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

Historien om skjæra og ringdua

I et grantre lager ringdue et svært enkelt reir, bare på noen kvister blir de to hvite eggene lagt. Reiret er ofte så spartanskt bygd at man kan se eggene fra undersiden av reiret! Dette underlige fenomenet har sin helt naturlige forklaring…  En gammel historie forteller om ringdua som oppsøkte skjæra for å få opplæring […]

Stillits som sangfugl

Stillitsen ser du gjerne i smågrupper, for dette er en selskaplig fugl. Let etter denne på plasser med ugress, der de sitter å spiser. Typiske stillitsplasser er beitemark og grøftekanter – variert kulturmark. Det er viktig å lære seg lyden på stillitsen. Fluktlyden avslører artens tilstedeværelse på en effektiv måte. Men ikke alle fugler lever […]

Flerkoneri

Selv om svarthvit fluesnapper er en flott og livlig fugl, kan man ikke si at den har god moral. Når den ankommer hekkeområdet forsøker den å kapre mange ulike kasser som den kan vise frem til hunnen. Hunnen kommer litt senere enn hannen. Etter at hannen har lokket til seg en hunn, og hunnen er […]

Skabbtjelden

Rødstilken kalles skabbtjeld flere steder i landet. Andre lokalnavn er skrikartjeld og kvekkartjeld. I likhet med tjelden er rødstilken høylytt av seg, og gir seg raskt til kjenne dersom man skulle komme for nær en hekkeplass. Kallenavnene har sitt opphav i denne adferden. Det er fortsatt en drøy måned til de første flokkene med rødstilkene inntar […]

Unngår hjernerystelse

Hakkespettene er skogens byggmestere. Siden de lager seg et nytt hjem hvert år overtar mange andre arter boligene deres. De ser såkalte «nøkkelarter» i skogen. Utstyret til oppgaven er i orden, men hvordan unngår de hjernerystelse? Det kraftige nebbet til hakkespetten bruker den både til å hakke ut reirhullet sitt og til matsøk. Med iver hugger […]

Den snakkende kjøttmeisen

Kjøttmeisen er en av de fuglene som tidligst begynner å synge om våren. Sangen er varierende, men oftest rytmisk, nesten snakkende. «Ti-ti-tu, ti-ti-tu» er en vanlig variant. Menneskene har opp igjennom knyttet kjøttmeissangen opp til menneskelige ord. For eksempel ble det sagt at den ropte etter kone med ordene «hvor-er-duuu», eller «du-er-min-kjæære». Kjøttmeissang er et […]