Archive | mai, 2011

Duer i religionen

Selv om duene i dag, da særlig bydua, har fått et ufortjent negativt rykte, er dette vakre skapninger som historisk sett nesten er tilbedt på en religiøs måte.  Historien om duas rolle på Noas ark er kjent. Noa sendte en due ut for å finne liv. Duen kom flyvende tilbake med et olivenblad fra Adams […]

Kommer ikke nattergalen i år?

Det har kommet uvanlig lite nattergal til Norge hittil i 2011. Ifølge nettstedet artsobservasjoner.no er det en reduksjon på 62% i Norge pr 18. mai. Dette er en dramatisk nedgang. Den samme trenden viser seg enda tydeligere i Sverige hvor nettstedet artsportalen.se melder om en reduksjon på 70%. Hittil i år er det 715 registreringer av nattergal […]

Brystfagre spuver

Gråspurven lever tett og sosialt. Det betyr ikke at alle individene er likeverdige. Også her er det et tydelig hierarki, der størrelsen på hannenes brystflekk avgjør! Gråspurvhannen skilles fra hunnens anonyme drakt blant annet på en svart bryst- og strupeflekk. Denne flekken øker i omfang og utbredelse etterhvert som fuglene blir eldre. Også miljøet og […]

Tøffing

Snøspurven er desidert den mest hardføre spurvefuglen som hekker på norsk jord. I Sør-Norge skal du være sprek skal du oppleve den på hekkeplass, og bestige de høyeste og mest karrige fjelltoppene. Der, og kun der, trives snøspurven om sommeren. Bare lengst nord i Norge finner man snøspurv ved kysten, og da i samme biotop […]

Svarttrostens sky slekning i fjellet

 Mens svarttrosten nærmest har gjort byfugl av seg mange steder, og er et urbant innslag, har «tvillingbroren» i fjellet en helt annen natur. Svartrosten er sprudlende, melodiøs, kvitt, kjeftende, hissig, uredd og trives godt blant mennesker. Ringtrosten har valgt en ganske annet liv for seg selv og sine – en «huleboer», en enstøing og en folkesky […]

Ta del i eventyret på havet!

Saltvann og hav dekker mer en 70% av jordas overflate. Svært mange arter er derfor tilpasset dette elementet, typiske sjøfugler som alkefugler, suler og lirer hekker i umiddelbar nærhet av vann, men også andre fuglearter benytter seg av kystlinjen vår under næringssøk og under trekk. Ser man på sjøen kan man derfor regne med å […]

Blåstrupe mister damedraget

At mennsket ikke kan se lys i det ultrafiolette spekteret er velkjent. Nå blir man blir stadig mer oppmerksom på at mange fugler benytter seg av av ultrafiolett lys, og at det styrer mange deler av livet. Hos blåstrupen er ikke den blå strupen bare blå, den er også skarpt ultrafiolett. Dette styrer hunnenes sexlyst. […]