Hvordan telle fugler?

Å telle store ansamlinger med fugler er en vanskelig bedrift. Ikke minst fordi man sjelden får fasiten, og må stole på de tallene eller anslagene man setter. Med litt trening kan likevel tallene man loggfører bli riktig så bra. Opplev Naturen gir deg her noen tips! Store mengder i konstant bevegelse utgjør den største utfordringen. […]