Archive | januar, 2011

Gulerla – erla i fjellskogen

Erler er en utbredt familie i fuglerverdenen. I Norge er det linerla som er mest kjent blant våre tre erler: linerle, gulerle og vintererle. Mens vintererle har en sparsommelig bestand og utbredelse konsentrert på Østlandet, er de to andre artene langt vanligere. Man antar faktisk at det kan finnes like mange gulerler i Norge som det […]

Rødstrupes sang i storbyen

De av oss som bor i byer og tettbygde strøk kan ofte høre fuglene synge midt på natten, når man ikke forventer fuglesang fra arter som svarttrost, rødstrupe og gjerdesmett. Mange har tatt det for gitt at dette skyldes hormonelle forstyrrelser som følge av lyspåvirkning fra lyktestolper og ander lyskilder. Men er det nødvendigvis slik? […]