En verden i forandring – fuglefaunaen følger etter

Etterhvert som stadig større areal av jorden blir underlagt menneskelig aktivitet på ulike måter, lever mange fuglearter i et stadig press for å tilpasse seg endringene og overleve under nye forhold. Mennesket kan ved hjelp av maskiner og teknink forandre landskap og areal radikalt, og forandringene har skutt fart de siste hundre årene. Svarttrost, grønnfink og […]