Archive | november, 2010

Hakkespettenes signalsystem

Lyd er et effektivt og godt signalsignal for fuglene. De fleste bruker sang og andre fulgelyder i stor utstrekning til å kommunisere med omverdenen. Hakkespettene har tatt det et steg lengre. Fuglene har mange måter å kommunisere på. Visuelle effekter i form av former, brusing med fjær og bevegelser er effektivt, men når ikke særlig […]

Forvirring med fuglenavn

Kan du din latin? Av og til er latin å foretrekke! Hvert land har sin egne komite som setter fuglenavn. I Norge finnes det en komitee som arbeider med å sette norske navn på alle verdens drøyt 10.000 kjente fuglearter. Norsk navnekomite for fugl (NNKF) heter denne komiteen. Allerede i 1990 skjønte man at det […]

Fugler som miljøindikator

I en offentlig utredning (NOU 2005:5) har et regjeringsoppnevnt utvalg foreslått at fugler skal være en av indikatorene for måling av bærekraftig utvikling i Norge. Tanken om fugler som pekepinn på det ytre miljøet er ikke ny, de fleste har hørt om ”gamledagers” varslingssystemet i gruvene. Flere steder var det vanlig å ha med seg en […]