Archive | august, 2010

Gråspurven- i menneskets fotspor

Ingen fugl følger mennesket så tett som gråspurven. Til tross for at den ikke flyr langt fra hjemstedet, har den klart å bre seg ut over hele kloden. Også i Norge finner vi gråspurven nesten over alt, fra lavlandet til mer eller mindre isolerte fjellgårder. Over alt hvor gråspurven er utbredt finner man den der […]

Tykk er fett!

Dersom du trodde at mye fett og høy vekt er en ulempe for trekkfuger, tar du feil. Tykke fugler kommer seg fortere til bestemmelsesstedet enn sine slanke artsfrender. Faktisk er små trekkfugler avhengig av å ta pauser flere ganger på reisen for å fete seg opp. Her blir de noen dager eller uker for å […]

Sover fuglene?

Spørsmålet er rimelig. Det er ikke ofte man ser sovende fugler, kanskje med unntak av en trøtt stokkand i parken som hviler øynene, for så å slå de opp igjen så snart man kommer for nært. Men svaret på det innledende spørsmålet er selvsagt ja; alle dyr og fugler har behov for hvile. Fuglene har […]

Ørnas supersyn!

Ingen andre dyr eller fugler har så skarpt syn som ørner og andre rovfugler. Speidende fra høye himmelhvelvinger er disse fuglene avhengig av å se godt.  Synet hos en ørn er så velutviklet at den kan oppdage et lite bytte i bevegelse på over en kilometer, noe som er imponerende sammenlignet med menneskets syn . […]

Seg selv først – ungene i annen rekke!

Forholdene i naturen kan noen ganger være brutale. Og brutalt er det for mange av sjøfuglene våre når maten uteblir midt i hekkesesongen. Lunden er en tallrik sjøfuglart. I Norge tror man det finnes over to millioner fugler, det vil si over halvparten av alle sjøfuglene. De fleste hekker i Nordland og Troms, disse fylkene […]

Heipiplerka

Har du sett fjellets vanligste fugl? Det er løvsanger som regnes som Norges vanligste fugl. Over tregrensen i fjellet og i åpent landskap ved kysten er det heipiplerkene som regjerer i antall. Det kan hevdes at den i likhet med løvsanger er en lite iøyefallende fugl. Det er helt til man blir oppmerksom på arten, […]

Horndykker – liten art med liten bestand

På rødlista (listen over truede arter) fra 2006 ble horndykkeren klassifisert som direkte truet. I 2007 gjennomførte Norsk Ornitologiske Forening (NOF) en nasjonal telling der lokale eksperter fra hele landet bidro. Konklusjonen viste at situasjonen ikke er helsvart for horndykkeren, selv om bestanden på 750-850 par bør økes for å få en større og mer […]