Archive | juli, 2010

Strandsnipe – den nervøse snipa

Strandsnipa smyger seg forsiktig bortover elvebredden. Plutselig flyr den opp foran deg med kraftig vibrerende vinger, så lavt over vannflaten som den klarer. Det er den kraftige lyden som slår imot deg: fire toner tett på hverandre, nærmest elektrisk og med en varslende effekt. Her bor jeg! Når den lander, vipper den kraftig med stjerten, […]

Sort sol

Naturfenomenet «sort sol» blir skapt av store mengder stær i flokk. Hvordan klarer fuglene å fly på denne måten? Du har sikkert latt deg imponere av hvordan kjempeflokker med fugler manøvrerer som om hele gruppen skulle være en enkelt organisme. Særlig kjent for dette er stæren, som kan samle seg i ansamlinger på mange titalls […]

Sivspurven – «utmarksspurven»

Vi forbinder spurv med mennesket og menneskeskapte områder. Men sivspurven er utbredt over hele landet: i takrør, i sumpmark, kulturmark og i fjellet. Hva har egentlig denne «utmarksspurven» til felles med andre spurver? Ved huset hopper gråspurven rundt som en lasaron, den eier gata. Stadig flyr den opp og setter seg på takskjegget. Derfra holder […]

Sandsvale – årets fugl

Hvert år velger Norsk Ornitologisk Forening ut årets fugl. Dette er en art som foreningen ønsker å sette ekstra fokus på. I 2010 er sandsvalen årets fugl. Arten har et bestandsanslag på 50.000-100.000 fugl i Norge (Birdlife Internasjonal 2004), men vi vet egentlig lite om det ekstakte antall sandsvaler. I Sverige og England meldes det […]