Er det mulig å identifisere stripesanger bare på sangen?

Stripesanger Foto: Jonas Langbråten Funn av syngende stripesanger (Locustella lanceolata) på Møre og i Nordland har aktualisert spørsmålet om sangen kan være et sikkert kjenntegn for å skille den fra gresshoppesanger. På bakgrunn av det materialet vi (Jon Lurås og undertegnede) har vært i gjennom, skal dette være mulig.         Men det […]